Hukum Menafsirkan Alquran Dengan Akal, Boleh atau Tidak ?

Assalamu’alaykum. Pak Aam, saya pernah ditegur teman katanya tidak menafsirkan Al Quran dengan akal dan tidak semua orang boleh menafsirkan Al Quran. Benarkah demikian?. Lalu sejauhmana peranan akal dalam menafsirkan Al-Qur’an? Bolehkah kita menafsirkan Al Quran sendiri? Mohon penjelasannya .( Faruq via fb )       Wa’alaykumsalam ww. Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Islam ajaran yang langsung dari Allah memberikan nilai yang amat tinggi terhadap akal manusia. Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang sama-sama ciptaan Allah adalah akal. Ada beberapa poin-poin kedudukan akal…

Selanjutnya

Azab Allah Bagi Orang Kafir

  Tafsir Surat Al Ghaasyiyah ayat 21 – 26   Oleh: Dr.Aam Amiruddin,M.Si     PERCIKANIMAN.ID – – Kewajiban orang beriman adalah mengajak kepada kebaikan dan memberikan peringatan kepada orang kafir. Maka sesungguhnya yang memberikan hidayah hanyalah Allah Swt.     فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ   “Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan”. ( QS. Al Ghaasyiyah: 21)     Sungguh indah ayat ini, sesudah Allah Swt. berfirman  tentang pentingnya bertafakur tentang binatang, gunung, langit dan bumi. Lalu dilanjutkan dengan ungkapan ”Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya…

Selanjutnya

Benarkah Membaca Al-Qur’an Lebih Utama Dari Sholat ? Begini Penjelasannya

Assalamu’alaykum, Pak Aam, maaf ada ustad yang menerangkan surat Al-Ankabut ayat 45 itu ditafsirkan bahwa lebih baik membaca Al-Qur’an ketimbang sholat sehingga lebih wajib baca Qur’an ketimbang sholat. Benarkah demikian ?. Mohon penjelasannya. ( Zul via fb )   Wa’alaykumsalam ww.  Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Saya pribadi tidak tahu yang dimaksud ustad menurut Anda itu seperti apa. Apakah orang yang sekedar bisa ceramah? Orang yang pandai beretorika atau pidato tentang agama? Atau orang yang baru bisa menerjemahkan Alquran kemudian ditafsirkannya sendiri?.     Sebab, maaf tanpa…

Selanjutnya