Hukum Menafsirkan Alquran Dengan Akal, Boleh atau Tidak ?

Assalamu’alaykum. Pak Aam, saya pernah ditegur teman katanya tidak menafsirkan Al Quran dengan akal dan tidak semua orang boleh menafsirkan Al Quran. Benarkah demikian?. Lalu sejauhmana peranan akal dalam menafsirkan Al-Qur’an? Bolehkah kita menafsirkan Al Quran sendiri? Mohon penjelasannya .( Faruq via fb )       Wa’alaykumsalam ww. Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Islam ajaran yang langsung dari Allah memberikan nilai yang amat tinggi terhadap akal manusia. Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang sama-sama ciptaan Allah adalah akal. Ada beberapa poin-poin kedudukan akal…

Selanjutnya

Cara Menjadi Penghuni Surga, Muliakan Dua Orang Ini

Tafsir Surat Al-Fajar ayat 17 – 30    Oleh: Dr.Aam Amiruddin, M.Si*     PERCIKANIMAN.ID – – Setiap orang khususnya orang Islam pastinya ingin dan mendambakan masuk surga, termasuk masuk surga tanpa hisab atau perhitungan. Ada banyak cara atau jalan menuju Surga-Nya, salah satunya dengan memuliakan anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Seperti dijelaskan dalam Alquran khususnya Surat Al Fajr sebagai berikut: Sekali-kali tidak, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim ( QS.Al Fajr: 17)   Kecintaan yang berlebihan terhadap harta akan menyebabkan tumpulnya nurani kita untuk berbagi kasih dengan…

Selanjutnya