Syarat Rujuk Kembali Setelah Talak 3

cincin, cerai, maskawin

  Assalamu’alaykum. Pak Aam, saudara saya (perempuan) sekira 1,5 tahun lalu mendapat talak dari suaminya namun mendapat surat cerai dari pengadilan karena memang tidak pernah mendaftarkannya. Kemudian suaminya dan istrinya (saudara perempuan saya) sepakat untuk rujuk (kembali) lagi demi anak-anaknya. Apakah saja syarat-syaratnya jika mereka rujuk kembali?.  Meningat sang suaminya selama masa talak tersebut pernah ada niat untuk menikah dengan wanita lain? Mohon penjelasannya dan terima kasih. ( Denny by email)       Wa’alaykumsalam Wr Wb. Iya Pak Deni dan sahabat-sahabat sekalian. Rujuk adalah proses kembalinya suami istri dalam…

Selanjutnya