Sikap Muslim Kepada Ahlul Kitab

Assalamu’alaykum. Pak Aam, di komplek kami ada keluarga yang non muslim (ahli kitab). Bagaimana cara kita bersikap terhadap ahli kitab? Apakah harus menampakkan permusuhan ataukah persahabatan ? Bolehkah kita berteman dengan mereka?. Mohon nasihatnya ( Nanda by email)         Wa’alaykumsalam Wr Wb. Iya Nanda dan sahabat-sahabat sekalian. Perlu kita ketahui bahwa yang disebut Ahli Kitab adalah orang-orang yang beragama Nasrani dan Yahudi. Disebut Ahli Kitab karena mereka meyakini kitab yang diturunkan sebelum Al Quran yakni  kitab Injil dan Taurat, seperti yang dijelaskan dalam Al Quran,   “Kami…

Selanjutnya