Kisah Al-Khansa’ dan Indahnya Kesabaran di Dalam Islam

PERCIKANIMAN.ID – – Al-Khansa’ seorang penyair besar dan seorang shahabiyah yang mulia, yang sebagian besar dari syair-syairnya serta kisah-kisah indahnya di dalam Islam terukir dalam sejarah. Al-Khansa’ datang kepada Rasulullah bersama kaumnya, kemudian memeluk Islam bersama mereka semua. Mereka menyebutkan bahwa Rasulullah memintanya untuk membacakan syair karena beliau merasa senang dengan syairnya, maka Al-Khansa’ pun membacakan syair kepada Rasulullah dan beliau bersabda, “Tambah lagi wahai Khansa”. Setelah saudara-saudaranya terbunuh, Al-Khansa’ jadi sering menyenandungkan syair-syair kesedihan karena meratapi kepergiannya, dan salah satu syairnya adalah Al-Mutaqarib. Ibnul Atsir mengatakan, “Para ahli syair…

Selanjutnya

Shafiyyah binti Abdul Muthalib, Wanita Pertama yang Membunuh Orang Musyrik

PERCIKANIMAN.ID – – Shafiyyah binti Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf Al-Qurasyiyyah Al-Hasyimiyyah. Bibi Rasulullah, dan ibu dari Az-Zubair bin Al-‘Awwam adalah seorang penolong Rasulullah yang juga saudara kandung Hamzah, Sang Singa Allah. Shafiyyah merupakan pemilik akal yang cerdas dan pemberani. Dia menyaksikan banyak peperangan bersama Rasulullah, dia termasuk salah seorang mujahidah yang sabar terhadap berbagai ujian. Di antara kisah-kisah yang tercatat dalam sejarah tentang mujahidah tersebut salah satunya adalah kisahnya pada Perang Khandaq, dimana seluruh kaum muslimin keluar untuk berperang bersama Rasulullah dan beliau meninggalkan para wanita dan…

Selanjutnya