Musibah Itu Ujian atau Adzab? Begini Cara Memaknainya

Assalamu’alaykum. Pak Aam, ketika kita terkena musibah bagaimana cara membedakan antara ujian dengan hukuman atau azab?. Dan bagaimana agar terhindar dari azab Allah? Mohon penjelasannya dan terima kasih. ( Shanty via fb )     Wa’alaykumsalam ww. Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Bagaimana memaknai musibah itu sebagai ujian atau azab dari Allah? Pertama saya perlu jelaskan dulu, kalau Anda lihat surat Al-Hadid ayat 22:     “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum…

Selanjutnya

Pelajaran Dari Sebuah Musibah

Oleh: Imam Nur Suharno*     “Mahasuci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu; yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Mahaperkasa lagi Maha Pengampun.” (QS al-Mulk [67]: 1-2).     Ayat tersebut menegaskan tentang adanya ujian dalam kehidupan dan kematian, termasuk terjadinya musibah dan bencana. Sebagai seorang Muslim, kita harus meyakini bahwa setiap apa yang terjadi, termasuk musibah dan bencana, adalah atas kehendak-Nya dan ada pelajaran (ibrah) dalam kehidupan.   Pertama, sebagai…

Selanjutnya