Madzhab Dalam Islam, Bolehkah Kita Berbeda ?

Assalamu’alaykum. Pak Aam, saya mau bertanya, yang dimaksud dengan madzhab itu apa? Bolehkah kita beda madzab? Mohon penjelasannya. (Wepi via email)     Wa’alaykumsalam ww. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kata madzhab itu diambil dari kata dzahaba (pergi). Madzhab itu artinya tempat dimana kita pergi. Madzhab itu seringkali dihubungkan dengan masalah pemikiran, pemikiran yang menjadi rujukan orang.     Demikian juga dengan Iman Syafii mempunyai sejumlah pemikiran tentang Islam, maka yang sependapat dengan beliau, disebut bermadzhab Imam Syafii. Imam Maliki sebagai ulama besar, beliau pun punya pemikiran,…

Selanjutnya