Cara Membagi Warisan Dengan 3 Anak Perempuan, Istri dan Orangtua

Assalamualaikum. Pak Aam, suami saya meninggal seminggu yang lalu dengan meninggalkan 3 orang putri, saya dan masih ada orang tuanya. Bagaimana untuk membagi harta warisannya?. Mohon penjelasannya dan terima kasih ( Ani via fb)   Wa’alaykumsalam ww. Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Untuk menjawab pertanyaan ini  bisa membaca ayat Alquran tentang harta warisan khususnya dalam surat An-Nisa ayat 11       “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya…

Selanjutnya

3 Cara Maknai Harta, Mana Yang Kita Pahami ?

  PERCIKANIMAN.ID – –  Setiap orang pasti ingin kaya atau berharta. Salah satu motivasi orang bekerja atau mempunyai usaha adalah ingin hidupnya berkecukupan hingga berlimpahnya harta.  Namun bagi orang beriman makna harta yang sesungguhnya adalah apa yang telah kita belanjakan di jalan Allah. Dalam Alquran dengan jelas Allah Swt menegaskan,     Fa ammaa man a’thaa wattaqaa. Wa shaddaqa bil husnaa. Fasanuyassiruhu lilyusraa.   “Barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala terbaik, maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan.” ( QS.Al Lail: 5-7)…

Selanjutnya