Shafiyyah binti Abdul Muthalib, Wanita Pertama yang Membunuh Orang Musyrik

PERCIKANIMAN.ID – – Shafiyyah binti Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf Al-Qurasyiyyah Al-Hasyimiyyah. Bibi Rasulullah, dan ibu dari Az-Zubair bin Al-‘Awwam adalah seorang penolong Rasulullah yang juga saudara kandung Hamzah, Sang Singa Allah. Shafiyyah merupakan pemilik akal yang cerdas dan pemberani. Dia menyaksikan banyak peperangan bersama Rasulullah, dia termasuk salah seorang mujahidah yang sabar terhadap berbagai ujian. Di antara kisah-kisah yang tercatat dalam sejarah tentang mujahidah tersebut salah satunya adalah kisahnya pada Perang Khandaq, dimana seluruh kaum muslimin keluar untuk berperang bersama Rasulullah dan beliau meninggalkan para wanita dan…

Selanjutnya

Kisah Sumayyah binti Khayyath, Syahidah Pertama Dalam Islam

PERCIKANIMAN.ID – – Sumayyah Ummu Ammar bin Yasir, ibunya adalah budak milik Hudzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Sedangkan Yasir adalah seorang yang berada di bawah perlindungan Haudzaifah, lalu dia dinikahkan dengan Sumayyah, hingga lahirlah ‘Ammar yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah. Sumayyah termasuk golongan wanita pertama yang masuk Islam, dia juga termasuk orang yang disiksa di jalan Allah dengan siksaan yang sangat kejam. Diriwayatkan dari Abu Ishaq, dia mengatakan, “beberapa orang dari keluarga ‘Ammar bin Yasir menceritakan kepadaku bahwasanya Sumayyah disiksa oleh orang-orang dari kalangan bani Al Mughirah bin Abdullah bin…

Selanjutnya