Hukum Waris Untuk Anak Angkat, Boleh atau Tidak ?

  Assalamu’alaykum. Pak Aam, saudara saya jadi anak angkat (diadopsi) tetapi orangtua angkatnya tersebut non muslim. Apakah kalau orangtua angkatnya meninggal dia bisa dapat warisan?. Mengingat orangtua angkatnya tidak mempunyai anak kandung. Lalu apakah seorang non muslim (kafir)  boleh atau bisa mewasiatkan hartanya pada orang muslim? Mohon penjelasannya. ( Danu via fb )         Wa’alaykumsalam ww. Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Secara umum dalam kasus atau pernyataan Anda ini ada dua yang berbeda yakni tentang hukum waris dan hukum wasiat harta.      …

Selanjutnya

Zakat Tanpa Ijab Qabul, Bolehkah ?

Assalamu’alaykum, Pak Aam bolehkah uang zakat yang saya sisihkan setiap bulan saya pakai untuk menjeguk orang sakit dan membantu korban bencana alam?. Bagaimana dengan ijab qabul atau ikrarnya? Mohon penjelasannya. (Karyo via Email)     Wa’alaykumsalam ww. Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian. Tentu saja sangat boleh. Kalau kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 60 itu:   “innamaa alshshadaqaatu lilfuqaraa-i waalmasaakiini waal’aamiliina ‘alayhaa waalmu-allafati quluubuhum wafii alrriqaabi waalghaarimiina wafii sabiili allaahi waibni alssabiili fariidhatan mina allaahi waallaahu ‘aliimun hakiimun”     “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus…

Selanjutnya