Zakat Tanpa Ijab Qabul, Bolehkah ?

Assalamu’alaykum, Pak Aam bolehkah uang zakat yang saya sisihkan setiap bulan saya pakai untuk menjeguk orang sakit dan membantu korban bencana alam?. Bagaimana dengan ijab qabul atau ikrarnya? Mohon penjelasannya. (Karyo via Email)     Wa’alaykumsalam ww. Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian. Tentu saja sangat boleh. Kalau kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 60 itu:   “innamaa alshshadaqaatu lilfuqaraa-i waalmasaakiini waal’aamiliina ‘alayhaa waalmu-allafati quluubuhum wafii alrriqaabi waalghaarimiina wafii sabiili allaahi waibni alssabiili fariidhatan mina allaahi waallaahu ‘aliimun hakiimun”     “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus…

Selanjutnya

Anak Belum Baligh Haruskah Bayar Zakat Simpanan?

uang rupiah

Pak Aam, anak saya sejak umur 3 tahun diberi uang tiap bulan oleh Uwa nya, dan ditabungkan di bank untuk biaya sekolah nanti. Sekarang anak saya sudah berumur 9,5 tahun kelas 3 SD. Apakah wajib membayar zakat simpanan? Mohon penjelasannya. (Iwan via email) Ya, begini Pak Iwan dan para pembaca, harta itu ada dua, ada yang karena ikhtiar kita dan akhirnya kita tabung, yang seperti ini sudah dipastikan wajib dizakati karena ada ikhtiar dari kita. Ada juga rejeki yang tidak kita usahakan. Seperti anak-anak kita, dia boleh jadi diberi tabungan…

Selanjutnya