Zakat Tanpa Ijab Qabul, Bolehkah ?

Assalamu’alaykum, Pak Aam bolehkah uang zakat yang saya sisihkan setiap bulan saya pakai untuk menjeguk orang sakit dan membantu korban bencana alam?. Bagaimana dengan ijab qabul atau ikrarnya? Mohon penjelasannya. (Karyo via Email)     Wa’alaykumsalam ww. Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian. Tentu saja sangat boleh. Kalau kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 60 itu:   “innamaa alshshadaqaatu lilfuqaraa-i waalmasaakiini waal’aamiliina ‘alayhaa waalmu-allafati quluubuhum wafii alrriqaabi waalghaarimiina wafii sabiili allaahi waibni alssabiili fariidhatan mina allaahi waallaahu ‘aliimun hakiimun”     “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus…

Selanjutnya

Beli Rumah Bekas Dipakai Paranormal, Boleh atau Terlarang ?

    Assalamu’alaikum. Pak Aam mohon maaf mau bertanya. Saya baru saja membeli rumah dan baru tahu kalau rumah tersebut sebelumnya dipakai kegiatan paranormal atau semacam perdukunan. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Kata saudara dan teman-teman sebelum dipakai atau ditempati rumah tersebutkan harus  “dibersihkan” dengan sesajen. Bagaimana hukumnya? Bagaimana agar rumah tersebut menjadi berkah dan bermanfaat? Mohon nasihatnya. ( Iwan via email)   Wa’alaikumsalam ww. Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Pada prinsipnya jual beli atau muamalah dalam Islam itu diperbolehkan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran,  …

Selanjutnya

Hukum Zakat Dari Korupsi

Assalmu’alaykum, Pak Aam , bagaimana hukum menerima zakat dari harta yang diduga dari hasil korupsi? Apakah boleh jika kita menanyakan sumber harta yang di zakati? Mohon penjelasnnya dan terima kasih ( Musthafa by email)     Wa’alaykumsalam Wr Wb. Iya pak Musthafa dan sahabat-sahabat sekalain, perlu diketahui bahwa salah satu fungsi zakat atau makna zakat adalah membersihkan harta. Hal ini dapat kita simak firman Allah Swt dalam Al Quran,   “Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doamu itu membuat jiwa mereka…

Selanjutnya