Zakat Tanpa Ijab Qabul, Bolehkah ?

Assalamu’alaykum, Pak Aam bolehkah uang zakat yang saya sisihkan setiap bulan saya pakai untuk menjeguk orang sakit dan membantu korban bencana alam?. Bagaimana dengan ijab qabul atau ikrarnya? Mohon penjelasannya. (Karyo via Email)     Wa’alaykumsalam ww. Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian. Tentu saja sangat boleh. Kalau kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 60 itu:   “innamaa alshshadaqaatu lilfuqaraa-i waalmasaakiini waal’aamiliina ‘alayhaa waalmu-allafati quluubuhum wafii alrriqaabi waalghaarimiina wafii sabiili allaahi waibni alssabiili fariidhatan mina allaahi waallaahu ‘aliimun hakiimun”     “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus…

Selanjutnya

Tanah Hibah Kena Ganti Rugi Proyek, Begini Cara Menggunakan Uangnya

Assalamu’alaykum. Pak Aam, kakak saya menghibahkan sebidang tanah untuk pemakaman keluarga, nah pemakaman tersebut rencananya akan terpakai untuk pembuatan jalan tol, dan uang penggantiannya 3x lipat dari harga biasanya. Uang hasil penggantiannya tersebut hukumnya bagaimana? Berarti tanah yang dihibahkan itu kembali berbentuk uang kepada kakak saya. Bagaimana seharusnya mempergunakan uang tersebut? Mohon pencerahannya (Doni via fb )     Wa’alaykumsalam ww.  Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Prinsipnya kembali kepada niat awal. Innamal a’malu binniat. Setiap amal itu tergantung kepada niat. Kakak Anda sudah meniatkan, sudah mengijabkan, menyatakan bahwa…

Selanjutnya