Hukum Memakai Baju Tanda Salib, Apakah Shalatnya Sah ?

Muslim Brazil

  Asslamu’alaykum. Pak Aam, maaf mau bertanya tentang hukum memakai baju ada lambing agama lain ( salib) untuk shalat. Menurut teman saya katanya shalatnya tidak sah sebab ada symbol agama lain. Benarkah demikian? Mohon penjelasnnya. ( Andre via fb)   Wa’alaykumsalam ww. Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Salah satu syarat sahnya shalat adalah bersih dari najis dan hadats baik baik hadats kecil maupun besar. Untuk itu sebelum shalat diwajibkan untuk wudhu atau tayamum untuk menghilangkan hadats kecil dan mandi wajib (besar) sekiranya mempunyai hadats besar.    …

Selanjutnya