Cara Menunaikan Zakat Harta, Harus Uang Atau Boleh Barang ?

Assalamu’alaykum. Pak Aam, bolehkah zakat harta diberikan tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk makanan atau barang? Boleh disalurkan/diberikan sendiri atau harus melalui lembaga zakat / Lazis? Mohon penjelasannya. (Narulita via fb )     Wa’alaykumsalamww. Bapak ibu dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Prinsipnya kita mengeluarkan harta untuk mustahik atau penerima zakat. Apabila mustahiknya membutuhkan pakaian lalu Anda membelikannya pakaian,  maka boleh Anda membelikan pakaian. Itu lebih tepat dan dibutuhkan, yang penting Anda mengeluarkan zakat.     Atau misalnya mustahiknya cukup makan dan pakaian, tetapi ia sakit dan perlu obat-obatan maka…

Selanjutnya

Cara Menyalurkan Zakat Yang Benar, Baiknya Sendiri atau Ke Lembaga?

zakat

Assalamu’alaykum. Pak Aam, saya rutin mengelurkan zakat yang kami titipkan melalui lembaga zakat ( ZIS). Namun beberapa lalu saudara saya menyarankan bahwa baiknya zakat itu diberikan langsung kepada yang berhak menerimanya, karena doanya akan lebih dikabul Allah.  Mana yang lebih baik dalam menyalurkan zakat, apakah langsung oleh kita sendiri ataukah melalui lembaga zakat? Benarkah zakat yang disalurkan langsung doanya akan cepat dikabulkan? Mohon penjelasannya. ( Sherly via fb )     Wa’alaykumsalam ww. Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Membayar atau menunaikan zakat adalah salah satu kewajiban kaum…

Selanjutnya