Ciri-Ciri Orang Taqwa dalam Surat Ali Imran

berdoa, taubat

Assalamu’alaykum Wr.Wb. Pak Aam, mohon dijelaskan kandungan surat ali Imran ayat 133-134. Kemudian hadist Afsus Salam, Ath’imut tho’am, Wasilul Arham, Shollu billayli wannasu niyam. Tolong dijelaskan ayat dan hadist tersebut? (Nia di Cianjur)   Wa’alaykumsalam Wr Wb, Nia dan pembaca yang di rahmati oleh Allah. Di surat Ali-Imran ayat 133-134 disebutkan tentang  ciri orang-orang bertaqwa, Allah berfirman yang artinya: ”Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan dapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa” [Q.S. Ali Imran [3] : 133] Maksud ayat “mendapatkan surga yang…

Selanjutnya