Teladan Kepemimpinan Utsman bin Affan RA

    PERCIKANIMAN.ID – – Khalifah ke-3 berikutnya adalah Utsman bin Affan r.a.yang hidup antara tahun 576-656 Masehi. Ia adalah  salah satu shahabat Nabi Muhammad dan dikenal sebagai khalifah Rasulullah yang ketiga (memerintah 644-656 M/23-35 H).     Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan Al-Amawi Al-Quarisyi, berasal dari Bani Umayyah. Lahir pada tahun keenam tahun Gajah. Kira-kira lima tahun lebih muda dari Rasullulah Saw. Nama panggilannya Abu Abdullah dan gelarnya Dzunnurrain (Pemilik dua cahaya) sebab ia menikah dengan dua orang putri Nabi Muhammad Saw. yang bernama Ruqayyah dan Ummu…

Selanjutnya

Kisah Kepemimpinan Umar bin Khattab RA

    PERCIKANIMAN.ID – – Sahabat Rasul, Umar bin Khatab menjadi khalifah ke 2. Ia lahir tahun 583 dan wafat sekira tahun 644 M). Ia memiliki nama lengkap Umar bin Khathab bin Nufail bin Abd Al-Uzza bin Ribaah bin Abdillah bin Qart bin razail bin ‘Adi bin Ka’ab bin Lu’ay, adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar Ash-Shiddiq.     Umar bin khattab lahir di Mekkah pada tahun 583 M, dua belas tahun lebih muda dari Rasulullah Umar juga termasuk kelurga dari keturunan Bani Suku Ady (Bani Ady). Suku yang…

Selanjutnya