3 Cara Maknai Harta, Mana Yang Kita Pahami ?

  PERCIKANIMAN.ID – –  Setiap orang pasti ingin kaya atau berharta. Salah satu motivasi orang bekerja atau mempunyai usaha adalah ingin hidupnya berkecukupan hingga berlimpahnya harta.  Namun bagi orang beriman makna harta yang sesungguhnya adalah apa yang telah kita belanjakan di jalan Allah. Dalam Alquran dengan jelas Allah Swt menegaskan,     Fa ammaa man a’thaa wattaqaa. Wa shaddaqa bil husnaa. Fasanuyassiruhu lilyusraa.   “Barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala terbaik, maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan.” ( QS.Al Lail: 5-7)…

Selanjutnya

Zakat, Sebaiknya ke Lembaga atau Langsung ke Mustahiq?

uang rupiah

Ustadz, mana yang lebih utama, zakat ke lembaga atau ke mustahiq langsung?   Pertanyaan inilah yang sering muncul di tengah-tengah para muzakki menyangkut harta zakat yang hendak dititipkannya. Sejauh ini, memang belum ditemukan dalil terperinci mengenai bagaimana seharusnya kita menitipkan zakat, langsung kepada mustahiq atau lewat badan zakat. Kalaulah boleh kedua-duanya, lantas manakah yang lebih utama di antara keduanya?   Secara tekstual (tersurat), perihal penitipan zakat ini tidak diketahui dalilnya secara rinci. Karenanya, kesimpulan hukum mengenai hal tersebut kita ambil berdasarkan isyarat atau petunjuk umum (tersirat) yang dikandung oleh dalil…

Selanjutnya