Cara Mengeluarkan Zakat Maal, Bolehkah Diberikan Dalam Bentuk Barang?

  Assalamu’alaykum. Pak Aam, saya dan suami ingin langsung memberikan atau menyalurkan zakat maal atau tidak dititip lewat lembaga. Bolehkah zakat diberikan dalam bentuk barang atau bukan uang tunai? Bagaimana ketentuannya? Mohon penjelasannya ( Nur via email )   Wa’alaykumsalam Wr Wb. Iya Ibu Nur, bapak ibu, mojang bujang dan sahabat-sahabat sekalian. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus kita lakukan. Zakat juga sebagai salah satu bentuk ibadah yang mempunyai dimensi spiritual yakni ibadah kepada Allah juga mempunyai dimensi social atau berbagi atau berkhidmat kepada sesama manusia.   Zakat…

Selanjutnya

Zakat, Sebaiknya ke Lembaga atau Langsung ke Mustahiq?

uang rupiah

Ustadz, mana yang lebih utama, zakat ke lembaga atau ke mustahiq langsung?   Pertanyaan inilah yang sering muncul di tengah-tengah para muzakki menyangkut harta zakat yang hendak dititipkannya. Sejauh ini, memang belum ditemukan dalil terperinci mengenai bagaimana seharusnya kita menitipkan zakat, langsung kepada mustahiq atau lewat badan zakat. Kalaulah boleh kedua-duanya, lantas manakah yang lebih utama di antara keduanya?   Secara tekstual (tersurat), perihal penitipan zakat ini tidak diketahui dalilnya secara rinci. Karenanya, kesimpulan hukum mengenai hal tersebut kita ambil berdasarkan isyarat atau petunjuk umum (tersirat) yang dikandung oleh dalil…

Selanjutnya