Hukum Halal Bi Halal Dalam Islam, Boleh atau Bid’ah ?

Assalamu’alaykum. Pak Ustadz maaf mau bertanya tentang hukum halal bi halal. Ada yang bilang bid’ah dan tidak boleh namun ada yang bilang tidak apa-apa. Bagaimana acara halal bi halal yang juga dihadiri non muslim, apakah kita boleh bersalaman dengan mereka? Mohon. (Benny via fb)         Wa’alaykumsalam ww. Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Halal bi halal adalah tradisi atau kebiasaan yang dikembangkan oleh masyarakat muslim khususnya di Indonesia. Biasanya kegiatan ini berlangsung setelah Ramadhan selesai atau ketika memasuki bulan Syawal.   Secara syariat istilah atau…

Selanjutnya