Sejarah Penetapan Tahun Hijriyah

0
200
tahun baru islam

PERCIKANIMAN.ID – – Selain mengenal kalender masehi yang dimulai dari Januari hingga Desember, kaum muslimin juga mempunyai kalender hijriyah yakni yang mulai dari Muharram hingga Dzulhijah.

 

iklan

Tahun ini Ummat Islam sudah memasuki tahun baru hijriyah yakni 1442 H yang bertepatan jatuh pada 20 Agustus 2020. Lalu sejak kapan kalender hijriyah digunakan ummat Islam?.

 

Dan bagaimana sejarahnya hingga ummat Islam mempunyai penanggalan sendiri? Dihimpun dari berbagai sumber berikut ini sejarah singkat penetapan kalender hijriyah.

 

Tatkala Ya’la bin Umayah menjadi gubernur di Yaman pada zaman khalifah Abu Bakar, ia pernah melontarkan gagasan tentang perlunya kalender Islam yang akan dipakai sebagai patokan penanggalan.

 

Pada wakti itu, catatan yang dipergunakan kaum muslim belum seragam. Ada yang meemakai tahun gajah (”amul fil), terhitung sejak raja Abrahah dari Yaman menyerang Ka’bah (yang secara kebetulan adalah tanggal kelahiran nabi SAW), ada yang mendasarkan pada peristiwa-peristiwa yang menonjol dan berarti yang terjadi di zaman mereka.

 

Misalnya, tahun pertama hijrah Nabi dinamakan tahun al-Izn (izin), karena izin hijrah diberikan pada tahun itu. Tahun kedua disebut tahun Amr, karena pada tahun itu Allah swt telah memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk bertempur untuk melawan kaum musyrik Mekah.

 

Akan tetapi, realisasi tentang penetapan penanggalan yang dipakai oleh umat Islam barulah terjadi di zaman khalifah Umar. Menurut keterangan al-birunim khalifah menerima sepucuk surat dari Abu Musa al-asy’ari yang menjadi gubernur di Bashrah (irak), isinya menyatakan,

 

”Kami telah banyak menerima surat dari amirul mu’minin dan kamu tidak tahu mana yang harus dilaksanakan. Kami sudah membaca satu perbuatan yang bertanggal sya’ban, namun kami tidak yahu sya’ban yang mana yang dimaksud. Sya’ ban sekarang atau sya’ban mendatang di tahun depan?”

 

Syarat Abu Musa rupanya diterima/disikapi oleh khalifah umar sebagai saran halus tentang perlu ditetapkannya satu penanggalan (kalender) yang seragam, yang dipergunakan sebagai tanggal, baik dikalangan pemerintah maupun untuk keperluan umum.

 

Untuk menetapkan momentum apa yang sebaiknya dipergunakan dalam menentukan permulaan tahun Islam, Khalifah mengadakan musyawarah dengan semua ulama, dalam pertemuan itu ada empat usul yang dikemukakan, yaitu :

 

  1. Dihitung dari kelahiran nabi Muhammad Saw
  2. Dhitung dari wafat Rasulullah saw
  3. Dihitung dari hari Rasulullah menerima wahyu pertama di gua Hira yang merupakan awal tugas risalah kenabian
  4. Dihitung mulai daru tanggal dan bulan Rasulullah melakukan hijrah dari mekah ke medinah (usul yang terakhir ini diajukan oleh Ali bin Abi Thalib).

 

Tetapi baik kelahiran nabi Saw maupun permulaan risalah kenabian tidak diambil sebagai awal penanggalan Islam, karena tanggal-tanggal tersebut menimbulkan kontroversi mengenai waktu yang pasti dari kejadian-kejadian itu. Hari wafat Nabi juga tidak berhasil dijadikan tanggal permulaan kalender, karena dipertautkan dengan kenang-kenangan yang menyedihkan pada hari wafatnya.

 

Besar kemungkinan nanti akan menimbulkan perasaan-perasaan sedih dan sendu dalam kalbu kaum muslimin. Akhirnya, disepakatilah agar penanggalan Islam ditetapkan berdasarkan hijrah rasul dari Mekah ke medinah.

 

Kapankah tepatnya beliau hijrah ke Madinah? Beragam informasi dijumpai pada kitab-kitab tarikh tentang peristiwa itu. Ima ath-thabari dan Ibnu Ishaq menyatakan ”sebelum sampai di Madinah (waktu itu bernama Yastrib) Rasulullah Saw singgah di Quba pada hari senin 12 rabi’ul awal tahun 13 kenabian / 24 september 622 M waktu Dhuha (sekitar jam 09.00).

 

Di tempat ini beliau tingaaal dikeluarga Amr bin Auf selama empat hari (hingga hari kamis 15 Rabiul awwal/27 september 622 M, beliau berangkat menuju Medinah. Di tengah perjalanan, ketika beiau berada di bathni wadin (lembah di sekitar Madinah) milik keluarga banu Salim bin Auf datang kewajiban Jum’at (dengan turunnya ayat 9 surat al-jum’ah).

 

Maka nabi salat jumat bersama mereka dan khutbah ditempat itu. Inilah salat jumat yang pertama di dalam sejarah Islam. Setelah melaksanakan salat jumat, nabi melanjutkan perjalanan menuju madinah” (Lihat tarikh ath thabari, I:571;sirah Ibnu Hisyam, juz III, hal 22; tafsir al-qurthubi juz XVIII, hal 98).

 

Keterangan diatas menunjukan bahwa Nabi tiba di Madinah pada hari Jumat 16 rabiul Awal/28 september 622 m.Sedangkan ahli tarikh lainnya berpendapat har senin 12 rabiul awwal/5 oktober 621 M, namun ada pula yang menyatakan hari jumat 12 rabiul awal/24 Maret 622 M.

 

Terlepas dari perbedaan tanggal dan tahun, baik hijriah maupun masehi, namun para ahli tarikh semuanya bersepakat bahwa hijrah nabi terjadi pada bulan rabiul awal, buka bulam Muharram (awal Muharram ketika itu jatuh pada tanggal 15 juli 622 M)

 

Ketika para sahabat sepakat menjadikan hijrah nabi sebagai permulaan kalender Islam, timbul perseoalan lain di kalangan mereka tentang permulaan bulan kalender itu. Ada yang mengusulkan rabiul awal (sebagai bulan hijrahnya Rasulullah saw ke Medinah). Namun ada pula yang mengusulkan bulan Muharram. Namun akhirnya Umar memutuskan bahwa tahun 1 Islam/Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622 M. Dengan demikian, antara permulaan hijrah Nabi dan permulaan kalender Islam terdapat jarak seitar 82 hari.

 

Peristiwa penetapan Islam oleh Umar ini terjadi pada hari rabu, dua puluh hari sebelum berakhirnya jumadil Akhir, tahun ke 17 sesudah hijrah atau pada tahun ke-4 dari kekhalifahan Umar bin Khattab. (Lihat tulisan Dr Thomas Djamaluddin tentang ”kalender hijriah” dalam buku almanak alam Islami halaman 183-184, dan makalah tentang ”konsitensi hitoris Astronomis kalender Hijriah”)

 

Demikian sejarah singkat tentang kalender hijriyah atau tahun Islam yang diperingati setiap tanggal 1 Muharram. Sudah selayaknya Umat Islam bangga dengan kalendernya sendiri yang didalamnya banyak keistimewaannya dibanding kalender atau penaggalan masehi seperi bulan Ramadhan yang didalamnya ada malam seribu bulan. Bulan Dzulhijah yang didalamnya ada perintah qurban dan haji serta berbagai bulan lainnya. [ ]

Diolah dari berbagai sumber

4

Red: admin

Editor: iman

850