Ini Rahasia Amalan Wanita Yang Dinikahkan Langsung Allah

0
104
wanita

Oleh: Zakiah Meilinda Hasanah*

Bila biasanya seorang wanita dinikahkan oleh para wali-walinya, maka berbeda halnya dengan wanita ini. Sebab ia dinikahkan langsung oleh Allah SWT dari atas ‘Arsy-Nya. Meskipun berstatus sebagai seorang janda, namun Allah Ta’ala memberikan keistimewaan kepada wanita ini. Selain itu, ia juga bukanlah seorang wanita biasa, sebab ia adalah seorang wanita yang berparas cantik dan juga merupakan penghulu para wanita dalam hal agamanya,  kezuhudannya, kedermawanannya, dan kebaikannya.

iklan

Hingga ketika seorang lelaki yang juga istimewa melamarnya, maka Allah Swt pun berkenan untuk menikahkan keduanya. Bahkan kisah ini pun diabadikan di dalam Al-Qur’an. Siapakah wanita istimewa yang dinikahkan oleh Allah Swt tersebut ?.  Ia adalah Ummul Mu’minin Zainab binti Jahsy dan ibunya adalah Umaimah binti Abdul Muthalib bin Hasyim, yang berarti bibi Rasululullah Saw dari pihak ayahnya.

[irp posts=”7992″ name=”Silakan Pilih Pintunya, Hadiah Surga Bagi Muslimah Jika Lakukan 4 Hal Ini”]

Setelah diceraikan oleh suaminya, Zainab bintu Jahsy mendapatkan lamaran dari seseorang yang begitu mulia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya olehnya. Akan tetapi, ia tidak segera mengiyakan lamaran tersebut. Karena ia ingin meminta petunjuk kepada Allah SWT perihal lamaran tersebut.

Memang tidak mudah baginya untuk menerima lamaran itu, sebab orang yang melamarnya adalah ayah angkat bagi suaminya terdahulu. Sebagaimana diketahui Rasulullah Saw yang juga merupakan ayah angkat dari Zaid bin Haritsah ra, suami Zainab binti Jahsy sebelumnya.  Oleh sebab itu ia merasa khawatir mengenai pendapat orang lain apabila ia menerima lamaran tersebut. Selain itu, ia juga merasa ragu apakah hal tersebut diperbolehkan di dalam Islam.

 

HALAMAN SELANJUTNYA…>>