Apa Sih Beda Ta’aruf dengan Pacaran?

0
175
pasangan

Pak Ustadz, sebenarnya apa pengertian ta’aruf dalam Islam? Karena yang saya lihat, banyak orang mempraktikkan ta’aruf tidak berbeda dengan pacaran, bahkan terkadang lebih parah.  Mohon penjelasannya mengenai taaruf ini.  Terima kasih.

 

iklan

Ta’aruf berasal dari kata ‘arafa’, artinya mengetahui atau mengenal. Ta’aruf bermakna saling mengenal. Kata ‘arafa terdapat di dalam Al Quran Surat Al Hujurat ayat 13,

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ta’aruf dalam Islam harus mematuhi setidaknya 5 rambu berikut ini :

1.  Menjaga pandangan mata dan hati dari hal-hal yang diharamkan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya karena yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasaannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. (Q.S. An-Nuur 24: 30)

HALAMAN SELANJUTNYA…>>